Như tiêu đề
Em đang dùng Galaxy s5 G900H bản 4.4.2 dùng mãi bản này chán quá nên muốn úp lên 5,0
Máy G900H của em nó không tự cập nhật trên máy đc , nên mày mò tìm cách úp mà mãi không ra . bác nào pro chỉ giúp em . xin chân thành cảm ơn và hậu tạ

Lỗi là như này đây :
<ID:0/005> Added!!
<ID:0/005> Removed!!
<ID:0/004> Added!!
<OSM> Enter CS for MD5..
<OSM> Check MD5.. Do not unplug the cable..
<OSM> Please wait..
<OSM> G900HXXU1ANCJ_G900HOLB1ANCH_G900HXXU1ANCI_HOME.tar .md5 is valid.
<OSM> Checking MD5 finished Sucessfully..
<OSM> Leave CS..
<ID:0/004> Odin v.3 engine (ID:4)..
<ID:0/004> File analysis..
<ID:0/004> SetupConnection..
<ID:0/004> Complete(Write) operation failed.
<OSM> All threads completed. (succeed 0 / failed 1)