em xài S5 Au !
em up 5.0 xong ,đt em bây h nó khởi động lên là bị đen thui (nó hiện được chữ sams xong chuyển qa màu đen )=.=