Em đang tính mua 1 em S5 nên msmobile, mà em ko biết nên chọn bản thường hay bản Au, các bác từ vấn giúp!!!!!!!