tình hình là các bô lão cho e hỏi vấn đề như trên sau khi up rom các kiểu con gà mái thì máy e giờ không mở được wifi nữa! rất mong nhận được câu trả lời! e xin cảm ơn