đang muốn đổi con điện thoại mới mà kinh tế eo hẹp có 5 củ thôi mà đang phân vân chơi dòng <div>
[IMG]//www.google.com/s2/favicons?domain=http%3A%2F%2Fsuadogohanoi.blogspot .com[/IMG]
blackberry</div> hay <div>
[IMG]//www.google.com/s2/favicons?domain=http%3A%2F%2Fsuadogohanoi.blogspot .com[/IMG]
sam sung</div>. có bà con nào cho lời khuyên với nhé.