Số là hôm bữa em up rom xong thấy có bootloader và modem cho 5.0, mon mem up thế nào lại mất serial number (còn imei) thế là bị sóng ảo luôn.

Vì là newbie ko biết sửa nên mạn phép lên đây xin anh em ai có nandroid backup thì cho em xin, hy vọng restore cứu đc máy, hoặc anh em nào biết sửa xin cho em cái liên lạc, sửa đc em gửi tiền công chứ ko nhờ suông.

Em ở HCM. Nhờ anh em xem giúp.