Mình có samsung up lên Lollipop 5.1.1.
Giờ kiểm tra lại có 2 số Emei chưa dc kính hoạt bảo hành.
Nhờ bạn nào làm ở TGDD giúp mình kích hoạt bảo hành.
Mình cảm ơn!