_ Lưu Ý: password sẽ được reset mỗi ngày , mọi người nhớ theo dõi <div>
[IMG]//www.google.com/s2/favicons?domain=https%3A%2F%2Fdocs.google.com[/IMG]
link
[COLOR=rgb(64, 64, 64)]để có password mới nhé[/COLOR]​</div>
Tài khoản [Fshare VIP]: <div>
[IMG]//www.google.com/s2/favicons?domain=https%3A%2F%2Fdocs.google.com[/IMG]
xem tại đây</div>

Source: Hoài Niệm (Hà Quang Điện)
Mọi thắc mắc liên hệ
[COLOR=rgb(0, 89, 179)]Facebook:[/COLOR] xem tại đây
[IMG]data/attachments/38/38807-3447b15e6439640f30e7506d8a1d5099.jpg[/IMG]