Mọi người có ai hướng dẫn mình root s4 i9500 với. M mới dùng adroi nên chưa rõ lắm. Nhưng dùng chưa root thấy tốn pin. Nặng máy chán quá