E có 1 em note 4 TMobile. Bh e trích từ rom stock lấy kernel, base,...sau đó flash rom của nhà mạng khác, or bản quốc tế chả hạn, rồi dùng odin flahs kernel, base... nó có chạy dc ko các bác nhỉ???