Mình dùng Samsung Note 4, trước chạy Rom S6 Edge Port cho Note 4. Là 5.0.2
Mình thích cái giao diện cuộc gọi của S6 quá.
Có cách nào port cái giao diện đấy sang Rom Stock 5.0.1 Note 4 mình đang dùng không các bạn.
Nhờ các bạn giúp.
Mình cảm ơn !