Cho m hỏi bác nào có icon sóng và pin như trobh hinh cho minh cái dk kg ạ
M tim mai ma kg thay
Ai có chia se m voi nha
M kam on nhieu ạ