Ae nào biết có thể hướng dẫn chút ít về cách tạo rom ?

Gửi từ GT-S7580 của tôi bằng cách sử dụng Tapatalk