[COLOR=rgb(20, 20, 20)]Đem vô tình trạng như hình.Không vô fastboot không nhận cáp luôn.Loay hoay 1 hồi thế là xong

[/COLOR]
[COLOR=rgb(20, 20, 20)]Contact :0909468948[/COLOR]
[COLOR=rgb(20, 20, 20)]Yahoo tronghieu1304**[/COLOR]
[COLOR=rgb(20, 20, 20)]Address:Lê Nguyễn Mobile 205 Lãnh Binh Thăng P12 Q11[/COLOR]​