Ai có bản rom ổn định cho note3 n9002 thì cho em xin với. Thanks all.

Sent from my SM-N9002 using Tapatalk