Mình thấy LG với HTC có tùy chọn kết nối USB rất tiện mà Samsung không có. Nó thế này đây.

Mình tìm mòn mắt không thấy ai hướng dẫn cách chỉnh sửa cả. Mình thấy rom Dashload gì đó tác giả có tùy chỉnh thêm vào chế độ change only cho touchwiz lollipop. Có bạn nào giúp tùy chỉnh được giống LG không. Mình tìm trong souce của secsetting thì thấy một file thế này nhưng không hiểu sao nó khác với tùy chọn trong setting.