Do 5.0 khác khá nhiều 444 trở về trước. nên mình lập topic này để ae ta trao đổi và thảo luận về code 5.0.
Mình sẽ chỉ hướng dẫn các bạn nhưng cái mới nó thay đổi với các code cũ.
Còn các cái cũ vẫn xài ok thì mình sẽ ko đề cập đến nữa.
Mình sẽ hướng dẫn từng phần theo yêu cầu của các bạn. Có những điều vượt sự hiểu biết của mình. Mình sẽ nghiên cứu sau nhé.
Menu:

2.1 Menu button like N4.
2.2 Clock center status bar
2.3 Call record
2.4 Bật ký tự keyboard
2.5 Remove S finder and quick connect
2.6 Lockscreen on status bar


3.1 Âm Lịch cho Notification
3.2 Lock-Home cho Notification
3.3 Move Sóng và Wifi sang trái status bar
3.4 Network in-out for status_bar
3.5 Âm lịch for Lockscreen. Credit and Thank to @@toanluu68

4.1 Mod all app multiwindow by @Mr.Lee™
4.2 Enable Custom Home Button Functions ( kích hoạt chức năng phím home) by @nambavuong

[COLOR=rgb(255, 0, 0)]4.3_ 5 Ways Reboot[/COLOR] by @darkera13
4.4 Flashlight, Screenshot menu giữ phím nguồn (Global Menu) by @darkera13


Project
10.1 Clock center lockscreen by @jagtisda