có thể bỏ qua bước add root và busy box ko bạn ơi!
nếu có thì phần add root này mình chưa hiểu lắm (
bạn có thể vào folder tool của kitchen để update SU. nhưng sẽ phải liên quan đến code trong file
update-script nữa. ( cái này nghiên cứu sau ) ) nếu chỉnh thì chỉnh như thế nào nhỉ