Thành lập doanh nghiệp tư nhân là cách mà hầu như các cá nhân, hộ kinh doanh thường sử dụng hoặc có những người muốn kinh doanh nhỏ như thành lập doanh nghiệp tư nhân quán bán hàng, doanh nghiệp tư nhân nhà hàng, quán ăn uống..
Với ưu điểm của loại hình doanh nghiệp tư nhân là đơn giản và gọn nhẹ nhất trong các loại hình công ty hiện nay. Doanh nghiệp tư nhân khác với công ty cổ phần hay công ty TNHH 1 thành viên, công ty TNHH 2 thành viên ở chỗ trách nhiệm của nó là vô hạn. Chủ doanh nghiệp " chịu trách nhiệm vô hạn bằng tất cả tài sản của mình " .
Một số đặc điểm của doanh nghiệp tư nhân cần lưu ý:

Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không thuộc lĩnh vực cấm kinh doanh. Đối với ngành, nghề yêu cầu vốn pháp định thì vốn điều lệ không được thấp hơn vốn pháp định;
Doanh nghiệp tư nhân có ưu điểm là thủ tục đơn giản, dễ thay đổi hoặc bổ sung trong vấn đề cập nhật thông tin. Trong khi loại hình công ty TNHH và công ty cổ phần sẽ chịu trách nhiệm hữu hạn trên phần vốn góp của mình thì loại hình tư nhân này sẽ chịu trách nhiệm vô hạn với tài sản mà bạn sở hữu.
chủ doanh nghiệp không vi phạm các điều kiện khoản 2 điều 18 luật doanh nghiệp 2014
Về tiền lương và tiền công: Theo thông tư 78/2014 của bộ tài chính thì tiền lương, tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân không được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Về việc góp vốn: cá nhân góp vốn để thành lập doanh nghiệp tư nhân không phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản, chuyển quyền sử dụng đất cho doanh nghiệp tư nhân. Trong quá trình hoạt động doanh nghiệp tư nhân được tăng giảm bình thường, việc tăng giảm vốn đầu tư phải được chủ doanh nghiệp ghi chi tiết vào sổ sách kế toán và báo cáo tài chính của doanh nghiệp.
Về phương thức thanh toán: người mua thanh toán tiền hàng vào tài khoản của chủ doanh nghiệp hoặc bên mua thanh toán tiền từ tài khoản của chủ DNTN sang bên bán mà tài khoản này đã được đăng ký với cơ quan thuế thì được coi là thanh toán qua ngân hàng.
Mỗi cá nhân chỉ được thành lập một doanh nghiệp tư nhân

Với kinh nghiêm lâu năm trong lĩnh vực tư vấn cũng như cung cấp dịch vụ thành lập doanh nghiệp tư nhân .Việt Luật cam kết mang tới dịch vụ tốt nhất tới khách hàng với thời gian ngắn nhất và chi phí rẻ nhất.
1. Việt Luật tư vấn thành lập doanh nghiệp tư nhân

Tư vấn về việc đặt tên của doanh nghiệp tư nhân phù hợp với quy định pháp luật
Tư vấn về trụ sở chính hợp pháp của doanh nghiệp tư nhân
Tư vấn về vốn điều lệ hoặc vốn pháp định của doanh nghiệp tư nhân
Tư vấn về ngành nghề kinh doanh (ngành nghề kinh doanh chính, ngành nghề kinh doanh có điều kiện hoặc ngành nghề kinh doanh không có điều kiện (không cần vốn pháp định, chứng chỉ hoặc các điều kiện khác về ngành nghề)
Tư vấn soạn thảo hồ sơ thành lập doanh nghiệp tư nhân
Vốn điều lệ

2. Thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân năm 2019

Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiều người góp vốn khách hàng cung cấp cho Việt Luật.


Hồ sơ Việt Luật soạn thảo cho khách hàng cụ thể

Việt Luật xin đưa ra bộ hồ sơ cơ bản, quý khách vui lòng tham khảo các giấy tờ cần thiết sau:
1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
2. Bản sao hợp lệ của một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp của chủ doanh nghiệp tư nhân.
3. Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định;
4. Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân theo quy định đối với doanh nghiệp tư nhân kinh doanh các ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.
5. Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiều của chủ sở hữu doanh nghiệp, chứng từ người đại diện pháp luật của doanh nghiệp.
6. Các giấy tờ khác có liên quan.