galaxy s7 edge g935s khóa please call me & gmail (frp) unlock done

✓ galaxy s7 edge g935s khóa please call me fix không khó.
✓ galaxy s7 edge g935s khóa gmail (frp) fix cũng không khó.
❖ nhưng 2 bệnh cùng khóa 1 lúc thì thật là vất vả.khi khóa faplock thì sẽ chặn nạp rec,root,kernel custom.
❖ mở khóa vĩnh viễn cả khóa please call me và khóa gmail (frp).hanset và cài rom thoải mái.không bị đổi imei khi sửa lỗi.máy full zin như chưa từng bị khóa.