cách xem mật khẩu wifi trên android

tính năng kết nối wifi của android cũng như nhiều thiết bị khác thường mặc định là sẽ lưu và ghi nhớ mật khẩu sau lần truy cập đầu tiên. tuy nhiên, đôi lúc vì lý do nào đó mà bạn muốn xem mật khẩu wifi trên android mà mình đã từng kết nối thì trong mục quản lý kết nối wifi mật khẩu lại không hiển thị nữa. vậy làm cách nào để xem mật khẩu wifi trên android mà mình đã kết nối?

với các thiết bị android đã root thì phần mềm super wifi password reminder hoàn toàn có thể thực hiện điều này:
<div>
[img]//www.google.com/s2/favicons?domain=https%3a%2f%2fplay.google.com[/img]
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kaikaisoft.wifireminder</div>