Sử dụng thẻ căn cước công dân không đúng theo quy định sẽ bị xử phạt. Dưới đây là những trường hợp sẽ bị xử phạt nếu dùng CMND hoặc thẻ CCCD sai cách:Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

- Không xuất trình CMND khi có yêu cầu kiểm tra của người có thẩm quyền;

- Không thực hiện đúng quy định của pháp luật về cấp mới, cấp lại, đổi CMND;

- Không thực hiện đúng quy định của pháp luật về thu hồi, tạm giữ CMND khi có yêu cầu của người có thẩm quyền.

>> Hữu ích: Thủ tục làm thẻ căn cước công dân mới nhất theo quy định

Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

- Sử dụng CMND của người khác để thực hiện hành vi trái quy định của pháp luật;

- Tẩy xóa, sửa chữa CMND;

- Thuê, mượn hoặc cho người khác thuê, mượn CMND để thực hiện hành vi trái quy định của pháp luật.

Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

- Khai man, giả mạo hồ sơ, cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật để được cấp CMND;

- Làm giả CMND;

- Sử dụng CMND giả.

Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với hành vi thế chấp CMND để thực hiện hành vi trái quy định của pháp luật

Nội dung nêu trên được căn cứ vào Luật CCCD 2014; Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BCA hợp nhất Nghị định về CMND do Bộ Công an ban hành; Thông tư 04/1999/TT-BCA(C13); Nghị định 167/2013/NĐ-CP.