download: <div>
[img]//www.google.com/s2/favicons?domain=https%3a%2f%2fplay.google.com[/img]
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dgvn.fwsimpletwo</div>

- full kích thước hình nền ,không cắt xén,không giảm chất lượng hình nền.nhiều tùy chọn phù hợp với nhiều loại hình ảnh có kích cỡ, tỉ lệ khác nhau(stretch, fit screen, full ratio, full size).
bạn nên chọn “full size” hoặc “full ratio” cho hình ảnh có chiều rộng lớn hơn chiều cao.
”stretch” hoặc “fit screen” cho hình ảnh có chiều cao lớn hơn chiều rộng để có được những hình nền tuyệt vời nhất.

- hỗ trợ màn hình có nhiều launcher
màn hình của bạn có 4, 5, 6 hoặc 7 launcher? sử dụng wallpaper size bạn sẽ có được hình nền hoàn hảo nhất


- thêm text cho hình nền
thêm text vào hình nền với nhiều tùy chọn custom font chữ,màu chữ,kích cỡ chữ.


- thiết lập bộ lọc cho hình nền
thay đổi độ sáng, contrast, staturation…của hình nền.- tính năng overlay một hình ảnh khác lên wallpaper.


- tạo border và corner cho wallpaper

cảm ơn mọi người!

download: <div>
[img]//www.google.com/s2/favicons?domain=https%3a%2f%2fplay.google.com[/img]
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dgvn.fwsimpletwo</div>

View more random threads: