samsung từ lâu đã có một thỏa thuận cấp phép sep với nokia. nhưng chuyện nokia di chuyển ra khỏi việc sản xuất điện thoại di động, không ảnh hưởng đến nhiều bằng sáng chế của mình. vì vậy, nokia đang đòi tiền bản quyền nhiều hơn từ samsung cho bằng sáng chế khác của mình được sử dụng bởi các nhà sản xuất thiết bị di động của hàn quốc và một thủ tục hòa giải đang diễn ra tại hoa kỳ.

luật sư cao cấp của samsung electronics lim young-jo cho biết :
" thực tế là nokia không còn sản xuất điện thoại di động nữa nhưng có nghĩa rằng chúng ta không thể chống lại và chúng ta phải trả tiền khi sử dụng bằng sáng chế .bên cạnh đó, chúng ta không có vị trí để vượt qua, bởi vì nokia sở hữu một số lượng lớn các bằng sáng chế cơ bản và tiêu chuẩn. "

nokia từ lâu đã nói rằng họ sẽ không trở thành kẻ chuyên đi gây sự về bằng sáng chế, vì họ sẽ tiếp tục để trở thành một nhà sản xuất các thiết bị thuộc về mạng và dịch vụ here. tuy nhiên bằng việc nắm trong tay khá lớn số lượng bằng sáng chế , nokia có đủ khả năng để đòi hỏi các nhà sản xuất khác phải trả thêm tiền cho mình.

<div>
[img]//www.google.com/s2/favicons?domain=http%3a%2f%2fwww.nokiapoweruser.co m[/img]
theo nokiapoweruser
</div>

View more random threads: