Cơ hội giao thương - Thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy, tính đến hết tháng 4/2014, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hoá cả nước tăng 15,6%, đạt 90,97 tỷ USD. Cán cân thương mại hàng hoá 4 tháng/2014 thặng dư 2,05 tỷ USD.


Thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy, tính đến hết tháng 4/2014, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hoá cả nước tăng 15,6%, đạt 90,97 tỷ USD. Cán cân thương mại hàng hoá 4 tháng/2014 thặng dư 2,05 tỷ USD.
Trong các nhóm hàng chủ lực xuất khẩu 4 tháng đầu năm 2014 của Việt Nam phải kể đến điện thoại các loại & linh kiện đạt trị giá xuất khẩu 8,08 tỷ USD, tăng 36% (tương ứng tăng 2,14 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước.
EU là thị trường lớn nhất nhập khẩu nhóm hàng này từ Việt Nam trong 4 tháng qua với kim ngạch nhập khẩu đạt 2,8 tỷ USD, tăng 17,8% so với cùng kỳ năm 2013.
Kim ngạch xuất khẩu điện thoại các loại và linh kiện sang Tiểu Vương Quốc Ả Rập thống nhất xếp thứ hai với trị giá đạt 1,2 tỷ USD, tăng 17,6%. Đặc biệt, trong 4 tháng đầu năm 2014, xuất khẩu nhóm hàng này sang Hàn Quốc tăng gấp gần 25 lần so với cùng kỳ năm 2013, đạt 498 triệu USD.
Tiếp đến là hàng dệt may với tổng kim ngạch xuất khẩu trong 4 tháng/2014 gần 6 tỷ USD, tăng mạnh 21,3% so với cùng kỳ năm trước. Hoa Kỳ tiếp tục là đối tác lớn nhất nhập khẩu hàng dệt may của Việt Nam với kim ngạch đạt 2,95 tỷ USD, tăng 19,4% so với cùng kỳ năm trước và chiếm hơn 49% tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước.
Xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam trong 4 tháng qua sang EU đạt 830 triệu USD, tăng 24,6%; Nhật Bản đạt 784 triệu USD, tăng 13%; và Hàn Quốc: 571 triệu USD, tăng 40% so với cùng kỳ năm 2013.
Giày dép các loại đạt trị giá xuất khẩu gần 3 tỷ USD, tăng 26,4% so với cùng kỳ năm trước.
Trong 4 tháng qua, trị giá xuất khẩu hàng giày dép của Việt Nam sang thị trường EU đạt 984 triệu USD, tăng 26,7%; Hoa Kỳ đạt 947 triệu USD, tăng 26,5%; Nhật Bản đạt 171 triệu USD, tăng 43,2%; Trung Quốc đạt 150 triệu USD, tăng 31,4%... so với cùng kỳ năm trước.
Máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiệncótrị giá xuất khẩu trong 4 tháng/2014 lên gần 3 tỷ USD, giảm 3,9% so với cùng kỳ năm 2013.
Hàng thuỷ sản: Tính đến hết tháng 4/2014, xuất khẩu mặt hàng thuỷ sản cả nước đạt gần 2,28 tỷ USD, tăng mạnh 35% so với cùng kỳ năm trước.
Hoa Kỳ là đối tác dẫn đầu nhập khẩu hàng thủy sản từ Việt Nam với kim ngạch trong 4 tháng/2014 đạt 540 triệu USD, tăng mạnh 67,5% so với cùng kỳ năm 2013. Tiếp theo là EU với trị giá xuất khẩu đạt 399 triệu USD, tăng 26,7%; sang Nhật Bản đạt 321 triệu USD, tăng 13,1% so với 4 tháng đầu năm 2013.
Cà phê: Lượng cà phê xuất khẩu trong 4 tháng đạt gần 812 nghìn tấn, trị giá đạt hơn 1,62 tỷ USD, tăng 37,6% về lượng và tăng 28,1 % về trị giá so với cùng kỳ năm 2013.
Gạo: Trong 4 tháng, lượng xuất khẩu mặt hàng này của cả nước giảm 5,8% xuống còn 2 triệu tấn và kim ngạch giảm 3,2% xuống còn 940 triệu USD.
Lượng xuất khẩu gạo của Việt Nam sang Philipin trong 4 tháng đầu năm cao gấp 5 lần so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 380 nghìn tấn. Xuất khẩu gạo của Việt Nam sang một số thị trường khác cũng tăng cao như sang Ghana đạt 95,5 nghìn tấn, tăng 48% so với cùng kỳ năm trước...
Cao su: Hết tháng 4/2014, lượng xuất khẩu mặt hàng này của cả nước là gần 189 nghìn tấn, giảm 18% và trị giá đạt gần 377 triệu USD, giảm 38,4% so với cùng kỳ năm 2013.
Clanke và xi măng: Trong 4 tháng đầu năm 2014, lượng xuất khẩu nhóm hàng này đạt gần 8,4 triệu tấn (clanke đạt 6,2 triệu tấn và xi măng đạt 2,2 triệu tấn) và dẫn đầu trong số những mặt hàng có thống kê về lượng. Như vậy, lượng xuất khẩu nhóm hàng này trong 4 tháng/2014 tăng 40,6%; trị giá đạt 355 triệu USD, tăng mạnh 43,3% so với cùng kỳ năm 2013.
Than đá: Tính đến hết tháng 4/2014, lượng xuất khẩu than đá của cả nước là 3,4 triệu tấn, giảm 31,2% với trị giá là 251 triệu USD, giảm 27,5% so với cùng kỳ năm 2013.


(Theo VOV Online)

Theo cohoigiaothuong.com.vn