Cơ hội giao thương - Nhằm ngăn chặn hành vi buôn lậu, gian lận thương mại thông qua việc kiểm tra khai báo tên hàng hóa, Tổng cục Hải quan vừa có văn bản số 3582/TCHQ-GSQL gửi Cục Hải quan các tỉnh, thành phố về việc tiếp tục tăng cường kiểm tra, kiểm soát đối với hàng hóa quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam, không để lợi dụng thực hiện hành vi buôn lậu, gian lận thương mại.


Nhằm ngăn chặn hành vi buôn lậu, gian lận thương mại thông qua việc kiểm tra khai báo tên hàng hóa, Tổng cục Hải quan vừa có văn bản số 3582/TCHQ-GSQL gửi Cục Hải quan các tỉnh, thành phố về việc tiếp tục tăng cường kiểm tra, kiểm soát đối với hàng hóa quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam, không để lợi dụng thực hiện hành vi buôn lậu, gian lận thương mại.
Theo đó, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị triển khai chỉ đạo các Chi cục Hải quan cửa khẩu, Đội kiểm soát tiếp tục tăng cường kiểm tra, kiểm soát đối với hàng hóa quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam, không để lợi dụng thực hiện hành vi buôn lậu, gian lận thương mại thông qua việc kiểm tra khai báo tên hàng hóa và các tiêu thức trên tờ khai, phụ lục tờ khai hàng hóa quá cảnh HQ/2012-QC ban hành kèm theo Thông tư số 186/2012/TT-BTC ngày 02/11/2012 của Bộ Tài chính.
Tổng cục cũng yêu cầu các đơn vị xây dựng các tiêu chí quản lý rủi ro đối với các nhóm mặt hàng trọng điểm có khả năng lợi dụng như hàng tiêu dùng, hàng có thuế suất cao, hàng cấm, hàng nhập khẩu có điều kiện…
Riêng Cục Hải quan các tỉnh, thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Lạng Sơn, Quảng Bình, Quảng Trị và Tây Ninh thực hiện thêm nội dung tiến hành đánh giá 1 năm thực hiện nội dung công văn số 9327/BTC-TCHQ ngày 11/7/2012 của Bộ Tài chính về việc cho phép công ty cổ phần Giao nhận vận tải đường bộ Việt Nam thực hiện thí điểm thủ tục hải quan đối với hàng quá cảnh đóng ghép chung container với hàng nhập khẩu, hàng xuất khẩu vận chuyển đường bộ, trong đó tập trung xem xét công tác giám sát, quản lý và phối hợp giữa Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục nhập cảnh, Chi cục Hải quan cảng đóng ghép và Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục xuất cảnh.
Tăng cường kiểm tra tình trạng chấp hành pháp luật Hải quan của Công ty Cổ phần giao nhận vận tải đường bộ Việt Nam; Tình hình thu các khoản phí và lệ phí theo quy định của Nhà nước, ngành Tài chính và địa phương (kèm theo cơ sở pháp lý thực hiện); giải pháp điều chỉnh mức phí, lệ phí hàng hóa quá cảnh có phù hợp với thực tế, thông lệ và cam kết quốc tế./.CHGT

Theo cohoigiaothuong.com.vn