Cơ hội giao thương - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký ban hành Quyết định số 44/2013/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế về kinh doanh bán hàng miễn thuế, có hiệu lực thi hành từ ngày 15-9-2013.


Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký ban hành Quyết định số 44/2013/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế về kinh doanh bán hàng miễn thuế, có hiệu lực thi hành từ ngày 15-9-2013.
Theo quyết định này, địa điểm đặt cửa hàng miễn thuế ở cửa khẩu quốc tế sân bay, cảng biển, đường bộ, đường sắt nhằm phục vụ người xuất cảnh, quá cảnh (bao gồm cả người điều khiển và nhân viên phục vụ trên phương tiện vận chuyển xuất cảnh, quá cảnh) nằm trong khu cách ly và trong khu vực giám sát của cơ quan hải quan; địa điểm đặt cửa hàng miễn thuế ở cửa khẩu quốc tế sân bay để phục vụ người nhập cảnh (không bao gồm người điều khiển và nhân viên phụ vụ trên phương tiện vận chuyển nhập cảnh) nằm trong khu vực quản lý, kiểm tra, kiểm soát của cơ quan hải quan.

Người nhập cảnh được mua hàng miễn thuế ngay sau khi hoàn thành thủ tục nhập cảnh; không được mua hàng miễn thuế khi đã ra khỏi khu vực quản lý, kiểm tra, kiểm soát của cơ quan hải quan tại cửa khẩu quốc tế sân bay nhập cảnh. Người nhập cảnh khi mua hàng miễn thuế phải xuất trình hộ chiếu có đóng dấu nhập cảnh, thẻ lên tàu bay - Boarding pass. Cửa hàng miễn thuế phải sao chụp lưu một trong những chứng từ này.

Quyết định này đã giải tỏa bức xúc lâu nay khi du khách quốc tế, Việt kiều nhập cảnh vào Việt Nam không được mua hàng miễn thuế tại ga nhập cảnh, gây bất tiện trong việc mua hàng làm quà cho người thân.

CHGT

Theo cohoigiaothuong.com.vn