Cơ hội giao thương - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Văn Bình vừa có chỉ thị về thực hiện chính sách tiền tệ năm 2014.


Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Văn Bình vừa có chỉ thị về thực hiện chính sách tiền tệ năm 2014.
Trong Chỉ thị mới của Thống đốc có đặt quyết tâm tháo gỡ khó khăn trong quan hệ tín dụng, cấm thu phí liên quan đến khoản vay; ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng vàng hóa nền kinh tế; xây dựng các phương án huy động vàng để phục vụ sản xuất - kinh doanh trong điều kiện thị trường vàng đã hoạt động ổn định.
Đối với các TCTD, Thống đốc Nguyễn Văn Bình đặt ra 9 nhóm giải pháp để thực hiện trong năm nay. Trong đó, phải triển khai quyết liệt giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quan hệ tín dụng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận nguồn vốn như cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giảm lãi suất của các khoản vay cũ; xem xét miễn giảm lãi vốn vay; áp dụng mức lãi suất cho vay hợp lý; trên cơ sở lãi suất huy động và mức độ rủi ro của khoản vay; tiết kiệm chi phí, giảm tối đa chi phí quản lý, quảng cáo, khuyến mại và chi phí hoạt động để có điều kiện giảm lãi suất cho vay nhằm chia sẻ khó khăn với khách hàng.
Ngân hàng Nhà nước nghiêm cấm thu các loại phí liên quan đến khoản vay, với một số khoản phí quy định cần phải áp dụng mức thu phí hợp lý nhằm chia sẻ khó khăn đối với khách hàng
Thống đốc Nguyễn Văn Bình nghiêm cấm TCTD thu các loại phí liên quan đến khoản vay, trừ một số khoản phí quy định nhưng cần phải áp dụng mức thu phí hợp lý nhằm chia sẻ khó khăn đối với khách hàng vay.
Bên cạnh đó, các cơ quan trực thuộc NHNN phải tiếp tục thực hiện các giải pháp hỗ trợ TCTD mở rộng tín dụng có hiệu quả, tác động chuyển dịch cơ cấu tín dụng theo hướng ưu tiên tập trung vốn cho vay đối với lĩnh vực ưu tiên như nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao; kiểm soát chặt chẽ hoạt động cho vay bằng ngoại tệ phù hợp với chủ trương hạn chế đô-la hóa, góp phần ổn định tỷ giá và thị trường ngoại hối…


CHGT

Theo cohoigiaothuong.com.vn