Cơ hội giao thương - Từ 20/10/2014, những cá nhân làm việc tại khu kinh tế sẽ được giảm 50% số thuế thu nhập cá nhân phải nộp.


Từ 20/10/2014, những cá nhân làm việc tại khu kinh tế sẽ được giảm 50% số thuế thu nhập cá nhân phải nộp.

Theo thông tư 128/TT-BTC vừa được Bộ Tài chính ban hành, sẽ có 4 nhóm đối tượng sẽ được hưởng mức ưu đãi trên.

Đối tượng được giảm thuế là những cá nhân ký hợp đồng lao động với ban quản lý khu kinh tế, cơ quan quản lý Nhà nước hoặc tổ chức, cá nhân có cơ sở kinh doanh tại khu kinh tế và thực tế làm việc tại đây.

Việc giảm thuế cũng áp dụng với cá nhân ký hợp đồng lao động với tổ chức, cá nhân ngoài khu kinh tế nhưng được cử đến làm việc tại khu kinh tế để thực hiện các hợp đồng.


Cá nhân, nhóm cá nhân có địa điểm kinh doanh cố định tại khu kinh tế, thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũng nằm trong danh sách dối tượng được ưu đãi thuế thu nhập cá nhân.


Đặc biệt, cá nhân làm việc khu xử lý chất thải độc hại đặt ngoài khu kinh tế cũng được giảm trừ thuế với điều kiện ký hợp đồng lao động với tổ chức tại khu kinh tế và thực tế làm việc tại đây.

Từ những nhóm đối tượng trên, theo đại diện Bộ Tài chính, thu nhập làm căn cứ giảm thuế sẽ bao gồm thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công mà cá nhân nhận được do làm việc tại khu kinh tế, khu xử lý chất thải độc hại hay hoạt động sản xuất kinh doanh trong khu kinh tế.

Với những cá nhân được cử tới làm việc tại khu kinh tế, thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công nhận được do tổ chức, cá nhân ngoài khu kinh tế trả để thực hiện hợp đồng cũng được tính làm căn cứ để giảm thuế.(Theo TTXVN)

Theo cohoigiaothuong.com.vn

View more random threads: