Cơ hội giao thương - Ngân hàng Nhà nước vừa có chỉ thị về việc hỗ trợ khắc phục thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn và khôi phục sản xuất tại các tỉnh ĐBSCL.


Do ảnh hưởng của El Nino, tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và đời sống của nhân dân, đặc biệt là vùng ĐBSCL. Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các địa phương, tình trạng khô hạn và xâm nhập mặn trong khu vực ĐBSCL là hết sức nghiêm trọng.
Để hỗ trợ khắc phục thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn; giúp người dân, tổ chức kinh tế ổn định sản xuất và đời sống, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam yêu cầu các tổ chức tín dụng, Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL rà soát thiệt hại vốn tín dụng do hạn hán, xâm nhập mặn tại các tỉnh ĐBSCL; cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi vay theo thẩm quyền và khả năng tài chính của tổ chức tín dụng; hướng dẫn, phối hợp với khách hàng hoàn thiện hồ sơ đề nghị khoanh nợ theo quy định; tiếp tục cho vay khôi phục sản xuất, ổn định đời sống…
NHNN cũng yêu cầu định kỳ trước ngày 10 hằng tháng, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tình hình hỗ trợ khắc phục thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn trên địa bàn.

CHGT

Theo cohoigiaothuong.com.vn