Cơ hội giao thương - Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) vừa điều chỉnh giá sàn gạo xuất khẩu và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 18/4/2014.Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) vừa điều chỉnh giá sàn gạo xuất khẩu và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 18/4/2014.
Theo đó, VFA công bố giá tối thiểu gạo xuất khẩu loại 25% tấm là 375 USD một tấn (giá FOB); đóng bao 50kg một bao, giao tàu và theo tiêu chuẩn chất lượng gạo xuất khẩu Việt Nam. Mức chênh lệch giá giữa các loại gạo khác, do các thương nhân tính toán và quyết định.
Theo ông Nguyễn Hùng Linh, Chủ tịch VFA, từ tháng 5 đến tháng 8 tới, mỗi tháng sẽ giao khoảng 200.000 tấn cho Philippines, khả năng giá lúa gạo có cải thiện hơn cho nông dân.
Việc điều chỉnh trên căn cứ vào tình hình giá thị trường xuất khẩu gạo thế giới và giá lúa gạo trong nước, đồng thời dựa vào phương án giá của các doanh nghiệp xuất khẩu gạo lớn.


Theo cohoigiaothuong.com.vn