Cơ hội giao thương - Chương trình hành động “Vì quyền lợi người tiêu dùng năm 2014” của thành phố Hà Nội đã được đông đảo doanh nghiệp tham gia, góp phần đưa các quy định của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng vào đời sống xã hội.Chương trình hành động “Vì quyền lợi người tiêu dùng năm 2014” của thành phố Hà Nội đã được đông đảo doanh nghiệp tham gia, góp phần đưa các quy định của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng vào đời sống xã hội.
Đó là khẳng định của ông Phan Tiến Bình- Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội tại Hội nghị tổng kết chương trình hành động “Vì quyền lợi người tiêu dùng năm 2014” ngày 23/7.
Chương trình hành động “Vì quyền lợi người tiêu dùng năm 2014” của thành phố Hà Nội được triển khai từ 1/3/2014 nhằm xây dựng và phát huy ý thức tôn trọng quyền lợi người tiêu dùng của các doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Đặc biệt là xây dựng văn hóa tiêu dùng, ý thức chủ động bảo vệ quyền lợi bản thân của người tiêu dùng. Chương trình cũng nâng cao vai trò quản lý và trợ giúp người tiêu dùng của các cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Đánh giá về chương trình, ông Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam (Vinastas)- cho rằng, thông qua nhiều hoạt động tuyên truyền, đến nay, nhiều doanh nghiệp đã có nhận thức mới về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tôn trọng khách hàng thực sự, sẵn sàng tham gia giải quyết các khiếu nại của khách hàng. Song bên cạnh đó, một bộ phận không nhỏ doanh nghiệp lại trốn tránh trách nhiệm như: bán hàng không xuất hóa đơn để vừa trốn thuế, vừa để người tiêu dùng không có chứng từ, căn cứ để bảo hành sản phẩm.
Còn ông Nguyễn Phương Nam- Phó Cục trưởng Cục quản lý Cạnh tranh, Bộ Công Thương- thì khẳng định, Hà Nội là địa phương thực hiện tốt nhất chương trình “Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng” trong cả nước.
Nói về phương hướng hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2015, ông Phan Tiến Bình- Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội- cho biết, Sở Công Thương sẽ tăng cường phối hợp với các Hiệp hội có liên quan để triển khai thực hiện tốt công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; tăng cường kiểm tra kiểm soát thị trường, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đến quyền lợi người tiêu dùng.


Lê Kim Liên

Theo cohoigiaothuong.com.vn