Cơ hội giao thương - Với tốc độ tăng trưởng cao như hiện nay, xuất khẩu rau quả có thể mang về cho Việt Nam khoảng 1,4 tỷ USD trong năm 2014.
Ớt phơi khô xuất khẩu.

Với tốc độ tăng trưởng cao như hiện nay, xuất khẩu rau quả có thể mang về cho Việt Nam khoảng 1,4 tỷ USD trong năm 2014.
Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trung bình mỗi tháng xuất khẩu rau quả của Việt Nam đạt khoảng 120 triệu USD và với tốc độ tăng trưởng mạnh như hiện nay, xuất khẩu rau quả có thể mang về cho Việt Nam khoảng 1,4 tỷ USD. Đây là con số cao nhất từ trước đến nay.
Tính đến hết quý III năm 2014, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc vẫn là ba thị trường lớn nhập khẩu mặt hàng rau quả của Việt Nam. Đáng lưu ý, về tăng trưởng kim ngạch, so với 9 tháng đầu năm, có 2 thị trường có sự tăng trưởng đột biến là Hong Kong và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất.
Việc hầu hết các thị trường đều có sự tăng trưởng dương, cho thấy mặt hàng rau quả Việt Nam có nhiều cơ hội đẩy mạnh xuất khẩu sang các nước trên thế giới.


(Theo VTV)

Theo cohoigiaothuong.com.vn

View more random threads: