Cơ hội giao thương - Nhằm tăng cường công tác quản lý Nhà nước về kinh doanh xăng dầu, hạn chế cháy nổ, ô nhiễm môi trường, gian lận thương mại, thời gian qua, Sở Công Thương Hà Nội đã chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường thường xuyên tiến hành kiểm tra, kiểm soát các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn Thành phố.


Nhằm tăng cường công tác quản lý Nhà nước về kinh doanh xăng dầu, hạn chế cháy nổ, ô nhiễm môi trường, gian lận thương mại, thời gian qua, Sở Công Thương Hà Nội đã chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường thường xuyên tiến hành kiểm tra, kiểm soát các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn Thành phố.
Ông Hồ Quốc Khánh – Trưởng phòng Quản lý Thương mại (Sở Công Thương Hà Nội) cho biết, trên địa bàn Hà Nội hiện có 20/483 cửa hàng chưa được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh. Nguyên nhân chính là do một số cửa hàng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu đã hết hạn nhưng chưa làm thủ tục cấp đổi, một số cửa hàng khác chưa hoàn thiện hồ sơ…
Đến hết quý III/2014, Hà Nội đã di dời, giải tỏa, ngừng kinh doanh 22 cửa hàng; 16 dự án bổ sung, điều chỉnh quy hoạch, đầu tư xây mới đã đi vào hoạt động. Có 52 cửa hàng thuộc diện cải tạo đã hoàn thành theo yêu cầu của liên ngành. Qua kiểm tra cho thấy, đa số các cơ sở chấp hành tốt về các điều kiện kinh doanh xăng dầu, khí hóa lỏng theo quy định của Nhà nước. Lực lượng quản lý thị trường Hà Nội cũng đã tiến hành lấy 7 mẫu xăng và khí hóa lỏng của một số cơ sở kinh doanh xăng dầu đi giám định. Kết quả, chỉ có duy nhất 1 mẫu không đạt chất lượng, đã bị xử lý vi phạm hành chính.
Bên cạnh các đơn vị chấp hành tốt quy định trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, vẫn còn một số đơn vị vi phạm, chủ yếu là mua bán xăng dầu ngoài hệ thống, không đăng ký kệ thống phân phối với cơ quan Nhà nước có thẩm quyết, không có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoặc giấy phép đã hết hạn nhưng chưa xin cấp lại hoặc thuê mượn giấy chứng nhận đủ kiện kinh doanh xăng dầu, nhân viên bán xăng dầu không được tập huấn kiến thức về bảo vệ môi trường…
Từ đầu năm đến nay, Chi cục Quản lý thị trường đã tiến hành kiểm tra 120 vụ; trong đó xử lý 59 vụ với số tiền phạt hành chính là hơn 1.548 tỷ đồng. Quá trình kiểm tra thực tế cho thấy, có 47/120 đơn vị được kiểm tra phát hiện vi phạm, chiếm 39,17% tổng số đơn vị được kiểm tra. Trong đó, tỷ lệ hành vi vi phạm về mua xăng dầu ngoài hệ thống là 14,9% (7/47 vụ vi phạm), vi phạm về giấy đủ điều kiện kinh doanh 25,5% (12/47 vụ vi phạm), vi phạm về không đăng ký hệ thống 19,1% (9/47 vụ), vi phạm chứng chỉ nghiệp vụ nhân viên 17% (8/47 vụ), các vi phạm khác 27,8%.
Có thể nói, việc tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát đối với mặt hàng xăng dầu thời gian qua đã góp phần chấn chỉnh, ổn định thị trường, giảm thiểu các hành vi gian lận thương mại và các nguy cơ về môi trường, cháy nổ đối với cửa hàng kinh doanh xăng dầu.
Để đẩy mạnh hơn nữa công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn Hà Nội, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội– bà Trần Thị Phương Lan, đã chỉ đạolực lượng quản lý thị trường cần kiên quyết xử lý, cho ngừng hoạt động đối với các cửa hàng kinh doanh xăng dầu không đủ điều kiện đảm bảo an toàn, chưa được cấp, đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. “Nếu để xảy ra tình trạng phạt xong, các cửa hàng vi phạm vẫn hoạt động, lực lượng quản lý thị trường và Phòng Quản lý thương mại phải chịu hoàn toàn trách nhiệm”,- bà Lan nhấn mạnh.

Bà Trần Thị Phương Lan- Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội:

Bên cạnh việc đảm bảo chất lượng, số lượng xăng bán ra cho người tiêu dùng, việc niêm yết giá ở các cửa hàng kinh doanh xăng dầu cũng cần thực hiện nghiêm túc. Các cửa hàng này cũng cần nâng cao ý thức, thực hiện văn minh bán hàng.


Ngọc Liên

Theo cohoigiaothuong.com.vn

View more random threads: