Cơ hội giao thương - Năm 2013, Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông đã hoàn thành xuất sắc và toàn diện các chỉ tiêu kinh tế với những con số cực kỳ ấn tượng.


Năm 2013, Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông đã hoàn thành xuất sắc và toàn diện các chỉ tiêu kinh tế với những con số cực kỳ ấn tượng.
Vượt qua những thách thức lớn của nền kinh tế trong năm 2013, Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông đã đạt doanh thu 2.494 tỷ đồng, tăng 13%; lợi nhuận thực hiện 116 tỷ đồng, tăng 16%; thu nhập bình quân của gần 3.000 CBCNV đạt 9 triệu đồng/người/tháng, tăng 6,5%. Đặc biệt, Rạng Đông vẫn duy trì được đều đặn cổ tức của cổ đông 30%. Những con số trên là kết quả của sự nỗ lực rất lớn của công ty trong bối cảnh khó khăn hiện nay.
Năm 2013 là năm thứ 5 liên tiếp, Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc dẫn đầu ngành công thương. Đây cũng là năm thứ 24 liên tục, Rạng Đông đạt doanh số, nộp ngân sách, thu nhập bình quân và lợi nhuận năm sau cao hơn năm trước, ổn định và bền vững.
Tổng Giám đốc Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông Nguyễn Đoàn Thăng cho biết: Với mục tiêu phát triển bền vững, trở thành công ty hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực chiếu sáng, năm 2014, Rạng Đông tiếp tục triển khai chương trình nâng cao trình độ quản trị doanh nghiệp với việc từng bước hình thành phòng quản lý hệ thống chất lượng đồng bộ theo mô hình châu Âu; thực hiện chương trình nâng cao tiềm lực khoa học và công nghệ; đồng thời đầu tư nghiên cứu thiết kế sản xuất mới, taojra dàn sản phẩm đồng bộ với sản phẩm LED là mũi nhọn, gắn với phát triển thị trường xuất khẩu...

Lê Kim Liên

Theo cohoigiaothuong.com.vn

View more random threads: