Cơ hội giao thương - Dự kiến, tổng sản lượng điện huy động bằng nhiên liệu dầu khoảng 15,2 triệu kWh mỗi ngày, tương đương với khoảng 70 tỷ đồng.Dự kiến, tổng sản lượng điện huy động bằng nhiên liệu dầu khoảng 15,2 triệu kWh mỗi ngày, tương đương với khoảng 70 tỷ đồng.
Tập đoàn Điện lưc VN (EVN) vừa phát đi thông cáo cho hay, sự cố xì van đường ống cấp khí cho 2 nhà máy điện Cà Mau xảy ra trên giàn khai thác do Công ty Talisman (Maylaysia) điều hành. Trong thời gian gặp sự cố, đường ống dẫn khí PM3 Cà Mau vẫn có thể duy trì hoạt động của các thiết bị phụ trợ.
Hiện tại, 2 nhà máy điện Cà Mau 1 và 2 có tổng công suất phát 1.500 MW, chiếm tỷ trọng 21,03% so với tổng công suất tua-bin khí trên toàn quốc và chiếm gần 15% nhu cầu tiêu thụ điện toàn miền Nam.
Để đảm bảo vận hành hệ thống điện miền Nam, EVN hằng ngày huy động 1 tổ máy của nhà máy điện Ô Môn và 2-3 tổ máy tuabin khí của các nhà máy điện Cà Mau chạy bằng dầu DO.
Theo tính toán, tổng sản lượng điện huy động bằng nhiên liệu dầu khoảng 15,2 triệu kWh mỗi ngày, tương đương với khoảng 70 tỷ đồng. Dự kiến, Công ty Khí Cà Mau sẽ khắc phục sự cố, khôi phục lại khí cấp cho các nhà máy điện Cà Mau trong khoảng 3 ngày, như vậy, chi phí chạy dầu mất khoảng hơn 200 tỷ đồng.
Trước đó, hệ thống khí PM3 cung cấp cho 2 nhà máy điện Cà Mau (tổng công suất phát 1.500 MW) bị ngừng do sự cố xì van đường ống cấp khí trên giàn BRA. Một ngày sau, các nhà máy điện Cà Mau đã mất hoàn toàn khí.(Theo VnExpress)

Theo cohoigiaothuong.com.vn