Cơ hội giao thương - Chuẩn bị cho vụ sản xuất mía đường 2014-2015, các công ty mía đường trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã đầu tư sang các tỉnh của Campuchia trồng mới và chăm sóc 7.421ha mía, tăng hơn 2.000ha niên vụ 2013-2014, trong đó Công ty mía đường Thành Thành Công đã đầu tư tại tỉnh Svayrieng gần 4.000ha, Công ty đường Biên Hòa đầu tư gần 3.500ha.Chuẩn bị cho vụ sản xuất mía đường 2014-2015, các công ty mía đường trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã đầu tư sang các tỉnh của Campuchia trồng mới và chăm sóc 7.421ha mía, tăng hơn 2.000ha niên vụ 2013-2014, trong đó Công ty mía đường Thành Thành Công đã đầu tư tại tỉnh Svayrieng gần 4.000ha, Công ty đường Biên Hòa đầu tư gần 3.500ha.
Theo các doanh nghiệp chế biến mía đường ở Tây Ninh, diện tích trồng mía trong tỉnh bị thu hẹp dần do ảnh hưởng sự “cạnh tranh” quyết liệt của các loại cây trồng khác như sắn, cao su làm giảm sản lượng chế biến của các nhà máy đường trong tỉnh.

Đặc biệt, vụ 2014-2015 diện tích mía trong tỉnh chỉ đạt 20.900ha, giảm hơn 4.000ha so với vụ 2013-2014.

Để bù vào sản lượng mía thiếu hụt, năm 2014 các doanh nghiệp ngành mía đường của tỉnh đã đầu tư gần 200 tỷ đồng sang đầu tư trồng mía tại các tỉnh Svayrieng, Kompongcham của Campuchia theo phương thức đầu tư ứng vốn, mua lại sản phẩm.

Ngoài ra, các doanh nghiệp còn đầu tư gần 100 tỷ đồng làm đường giao thông nội đồng, đào kênh tiêu thoát nước, nhằm cải tạo đồng ruộng, nâng cao năng suất cây mía tại Campuchia, giúp các doanh nghiệp làm ăn có lãi, ký kết lâu dài với người dân Campuchia, từng bước mở rộng thêm diện tích trồng mía.

Niên vụ 2013-2014, các doanh nghiệp mía đường của tỉnh Tây Ninh đã đầu tư sang Campuchia được 5.581ha mía, thu hoạch được 230.000 tấn mía.(Theo TTXVN)

Theo cohoigiaothuong.com.vn