Cơ hội giao thương - Trong 5 tháng đầu năm 2014, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các đơn vị thành viên đã hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh. Tổng doanh thu của toàn bộ các đơn vị trong Tập đoàn đạt 301 ngàn tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước toàn Tập đoàn đạt 71,7 ngàn tỷ đồng.
Giàn khai thác mỏ Đại Hùng.

Trong 5 tháng đầu năm 2014, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các đơn vị thành viên đã hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh. Tổng doanh thu của toàn bộ các đơn vị trong Tập đoàn đạt 301 ngàn tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước toàn Tập đoàn đạt 71,7 ngàn tỷ đồng.
Công tác tìm kiếm thăm dò dầu khí được Tập đoàn triển khai theo đúng kế hoạch. Tính đến hết tháng 5/2014, Tập đoàn đã và đang tiến hành thi công 17 giếng khoan thăm dò- thẩm lượng, trong đó có: 09 giếng khoan đã kết thúc và 08 giếng khoan đang triển khai; có 01 phát hiện dầu khí mới là Hàm Rồng Nam -1X, lô 102 - 106/10; đưa 01 mỏ mới vào khai thác là mỏ Diamond thuộc Lô 01&02 từ ngày 18/5/2014. Tập đoàn đã ký 01 hợp đồng dầu khí mới với nhà thầu Kris Energy - Hoa Kỳ vào ngày 20/3/2014.
Trong 5 tháng đầu năm, Tập đoàn đạt tổng sản lượng khai thác quy dầu 11,56 triệu tấn, tăng 1,3% so với cùng kỳ năm 2013, trong đó, sản lượng khai thác dầu đạt 7,08 triệu tấn, tăng 1,5% so với cùng kỳ; sản lượng khai thác khí đạt 4,48 tỷ m3.
Đặc biệt, chỉ tiêu sản xuất xăng dầu toàn Tập đoàn tăng cao, 5 tháng đạt 2,39 triệu tấn, bằng 51,6% kế hoạch năm. Về sản xuất và cung cấp cho lưới điện quốc gia, trong 5 tháng, Tập đoàn đã cung ứng lên lưới điện quốc gia 7,24 tỷ kWh, bằng 46,1% kế hoạch năm. Sản xuất đạm 5 tháng đạt 695 ngàn tấn, bằng 45,6% kế hoạch năm.
Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được triển khai nghiêm túc trong toàn Tập đoàn. Tất cả các đơn vị thành viên đã triển khai Chương trình hành động thực hiện tiết giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm. Trong 5 tháng đầu năm 2014, toàn Tập đoàn đã tiết giảm được 300 tỷ đồng.
Trước những hành động ngang ngược của Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam vào đầu tháng 5/2014, ngay lập tức, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã cực lực phản đối hành động này và kiên quyết yêu cầu Trung Quốc dừng ngay lập tức các hoạt động bất hợp pháp và rút giàn khoan HD-981 ra khỏi vùng biển của Việt Nam.
Và với tinh thần chung tay, góp sức giữ gìn biển đảo quê hương, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã phát động phong trào và kêu gọi toàn thể cán bộ, công nhân viên và người lao động Dầu khí Việt Nam quyên góp ủng hộ các cán bộ, chiến sĩ thuộc hai lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam và Kiểm ngư Việt Nam. Tính đến ngày 22/5/2014, toàn thể CBVNV và người lao động Dầu khí Việt Nam đã quyên góp và trao tặng lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam và Kiểm ngư Việt Nam tổng số tiền là 30 tỉ đồng.

Lê Kim Liên

Theo cohoigiaothuong.com.vn