Cơ hội giao thương - Tập đoàn Dệt may (Vinatex) đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt 2 nhà đầu tư chiến lược mua 120 triệu cổ phần Vinatex. Đó là Tập đoàn Vingroup và Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Phát triển Việt Nam (VID).


Tập đoàn Dệt may (Vinatex) đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt 2 nhà đầu tư chiến lược mua 120 triệu cổ phần Vinatex. Đó là Tập đoàn Vingroup và Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Phát triển Việt Nam (VID).
Theo đó, Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Phát triển Việt Nam (VID), hoạt động trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh phân phối, đơn vị đầu ngành về phát triển Khu Công nghiệp tại Việt Nam, đăng ký mua 14% vốn điều lệ tương đương 70.000.000 cổ phiếu.
Còn Tập đoàn VINGROUP – CTCP, nhà đầu tư trong lĩnh vực Sản xuất kinh doanh, phân phối, Tập đoàn đa ngành sở hữu chuỗi bán lẻ là các trung tâm thương mại lớn tại Việt Nam, đăng ký mua 10% vốn điều lệ tương đương 50.000.000 cổ phiếu.
Theo kế hoạch, Vinatex sẽ tổ chức bán đấu giá cổ phần lần dầu ra công chúng (IPO) vào ngày 22/9/2014 tới đây. Theo Quy chế bán đầu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty mẹ - Tập đoàn Dệt May Việt Nam, thời gian để các nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký và đặt cọc chậm nhất đến 16 giờ ngày 12/9/2014.
Với phương án cổ phần hóa đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Vinatex có vốn điều lệ 5.000 tỷ đồng, tương ứng tổng số cổ phần là 500 triệu cổ phần. Nhà nước nắm giữ 255 triệu cổ phần, chiếm 51% vốn điều lệ; bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp 3 triệu cổ phần, chiếm 0,6% vốn điều lệ; bán cho nhà đầu tư chiến lược 120 triệu cổ phần, chiếm 24% vốn điều lệ; bán đấu giá công khai 122 cổ phần, chiếm 24,4% vốn điều lệ.

Quyết định này cũng giao cho Tập đoàn khi có điều kiện thuận lợi bán tiếp phần vốn Nhà nước để giảm tỷ lệ sở hữu Nhà nước xuống dưới 51%.
Dự kiến, Vinatex sẽ chào bán gần 122 triệu cổ phần lần ra công chúng (IPO), tương đương 24,4% vốn điều lệ, với giá khởi điểm 11.000 đồng mỗi cổ phần.

Lê Kim Liên

Theo cohoigiaothuong.com.vn

View more random threads: