Cơ hội giao thương - Trong 9 tháng đầu năm 2014, Tập đoàn Dầu khí (PetroVietnam) tiếp tục giữ được nhịp độ phát triển tốt, hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu kinh tế. Đặc biệt, Tập đoàn đã đóng góp cho Ngân sách Nhà nước vượt kế hoạch trên 24,3 nghìn tỷ đồng, tương đương 1,14 tỷ USD.
Chủ tịch PetroVietnam Nguyễn Xuân Sơn và Phó tổng giám đốc Lê Minh Hồng chủ trì cuộc họp báo.

Trong 9 tháng đầu năm 2014, Tập đoàn Dầu khí (PetroVietnam) tiếp tục giữ được nhịp độ phát triển tốt, hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu kinh tế. Đặc biệt, Tập đoàn đã đóng góp cho Ngân sách Nhà nước vượt kế hoạch trên 24,3 nghìn tỷ đồng, tương đương 1,14 tỷ USD.
Đó là thông tin được ông Lê Minh Hồng- Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PetroVietnam) công bố tại buổi họp báo quý III/2014 sáng nay (8/10).
Theo ông Lê Minh Hồng, trong 9 tháng, PetroVietnam đã hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch đặt ra , sản lượng sản xuất đề ra trong 9 tháng năm 2014. Tổng doanh thu của toàn bộ các đơn vị trong Tập đoàn đạt 560,1 nghìn tỷ đồng, trong đó riêng tập đoàn đạt 290,5 nghìn tỷ đồng; nộp ngân sách Nhà nước toàn tập đoàn đạt 125,5 nghìn tỷ đồng. Tổng lợi nhuận sau thuế của Petro Vietnam đạt 36,5 ngàn tỷ đồng, vượt 31% kế hoạch.
Trong 9 tháng/2014, Petro Vietnam đã gia tăng trữ lượng dầu khí đạt 28,53 triệu tấn dầu quy đổi, bằng 81,5% kế hoạch năm. Có 5 phát hiện dầu khí mới, ký 3 hợp đồng dầu khí mới. Tổng sản lượng khai thác quy dầu 9 tháng đạt 20,34 triệu tấn, trong đó, sản lượng khai thác dầu thô đạt 12,71 triệu tấn, sản lượng khai thác khí đạt 7,64 tỷ m3, sản xuất và cung cấp cho lưới điện quốc gia đạt 11,92 tỷ kWh, sản xuất đạm đạt 1,23 triệu tấn, sản xuất xăng dầu toàn tập đoàn đạt 4,06 triệu tấn.
Tổng sản lượng khai thác dầu khí đạt 20,34 triệu tấn dầu quy đổi, vượt 1,64 triệu tấn dầu quy đổi so với kế hoạch chín tháng và đạt 79% so với kế hoạch năm. Trong đó, khai thác dầu thô đạt 12,71 triệu tấn, vượt 1,03 triệu tấn so với kế hoạch chín tháng và bằng 78,4% kế hoạch năm; khai thác khí đạt 7,64 tỷ m3, vượt 0,61 tỷ m3 so với kế hoạch chín tháng và đạt 80,4% so với kế hoạch năm 2014. Sản lượng xăng dầu của toàn tập đoàn trong chín tháng đạt 4,06 triệu tấn, tăng 747.000 tấn so với kế hoạch. Sản xuất xơ sợi các loại đạt 29.500 tấn và bằng 35% kế hoạch năm.
Dự kiến, cả năm 2014, Tập đoàn sẽ gia tăng trữ lượng dầu khí từ 35-40 triệu tấn dầu quy đổi. Sản lượng khai thác dầu khí ước đạt khoảng 26 triệu tấn dầu quy đổi, trong đó khai thác trên 16 triệu tấn dầu thô và 9,5 tỷ m3 khí. Sản xuất đạm trên 1,5 triệu tấn. Sản lượng điện đạt khoảng 15,7 tỷ kWh và xăng dầu các loại trên 4,6 triệu tấn.
Ông Hồng khẳng định, Tập đoàn sẽ về đích trước kế hoạch tất cả các chỉ tiêu kinh tế, trong đó sẽ vượt rất xa chỉ tiêu doanh thu cả năm 2014.

Lê Kim Liên

Theo cohoigiaothuong.com.vn