Cơ hội giao thương - Năm 2014, vượt mọi khó khăn, ngành dầu khí đã đạt được kết quả ngoạn mục trong lĩnh vực thăm dò khai thác nhằm gia tăng trữ lượng dầu khí. Cùng với các chỉ tiêu kinh tế quan trọng khác, các chỉ tiêu khai thác dầu và khí đều về đích trước sớm trước gần 1 tháng.


<h2 style="text-align: justify;" itemprop="description">Năm 2014, vượt mọi khó khăn, ngành dầu khí đã đạt được kết quả ngoạn mục trong lĩnh vực thăm dò khai thác nhằm gia tăng trữ lượng dầu khí. Cùng với các chỉ tiêu kinh tế quan trọng khác, các chỉ tiêu khai thác dầu và khí đều về đích trước sớm trước gần 1 tháng.[/B]
Những con số ấn tượng
Năm 2014, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PetroVietnam) đã khai thác vượt kế hoạch khoảng trên 1 triệu tấn dầu và khoảng 0,5 tỷ m3 khí. Ngay từ đầu tháng 12, tập đoàn đã đạt mốc sản lượng khai thác dầu trong và ngoài nước là 16,21 triệu tấn và chỉ tiêu khai thác khí là 9,5 tỷ m3 được Chính phủ giao trong năm 2014.
Về khai thác dầu, PetroVietnam đã hoàn thành trước thời gian 22 ngày. Trong đó Vietsovpetro vượt trên 250 ngàn tấn, Tổng công ty Thăm dò khai thác dầu khí (PVEP) và các nhà thầu khác vượt 500 ngàn tấn. Các mỏ ở trong nước như cụm Sư Tử vượt hơn 150 ngàn tấn, Hải Thạch - Mộc Tinh vượt 200 triệu m3, Lan Tây - Lan Đỏ vượt 200 triệu m3, các mỏ ở nước ngoài như Nhenhetxki hay Lô 67 Peru cũng đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch...
Đối với các chỉ tiêu kế hoạch khác được Chính phủ giao, tập đoàn cũng về đích sớm như gia tăng trữ lượng dầu khí về đích trước 2 tháng, sản xuất xăng dầu các loại về đích trước 2 tháng, sản xuất LPG về đích trước 35 ngày, tổng doanh thu toàn Tập đoàn về đích trước 41 ngày, nộp ngân sách nhà nước về đích trước 51 ngày, tổng doanh thu hợp nhất tập đoàn về đích trước 36 ngày, lợi nhuận hợp nhất về đích trước 2 tháng, tổng doanh thu công ty mẹ - tập đoàn về đích trước 2 tháng, lợi nhuận công ty mẹ - tập đoàn về đích trước 2 tháng. Các chỉ tiêu sản xuất khác cũng đều về đích sớm so với kế hoạch như: sản xuất đạm về đích trước 27 ngày; sản xuất điện về đích trước 15 ngày.
Theo lãnh đạo PetroVietnam, với những kết quả mà tập đoàn đã đạt được trong năm nay, sang năm 2015, chắc chắn, sản lượng khai thác dầu khí sẽ ổn định và vượt dự tính.
Tư duy mới trong thăm dò khai thác dầu khí
Trong năm 2014, công tác tìm kiếm, thăm dò dầu khí của PetroVietnam đã hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu về thu nổ địa chấn 2D và 3D; phát hiện thêm nhiều mỏ mới, gia tăng trữ lượng được gần trên 48 triệu tấn. Ở trong nước, đã thăm dò, thẩm lượng được 31 giếng, trong đó thăm dò 10 giếng; thẩm lượng 21 giếng. Đã phát triển khai thác 47 giếng. Ở nước ngoài, đã phát triển khai thác 17 giếng.
Để có được kết quả ngoạn mục trong khai thác dầu khí, tập đoàn và các đơn vị khai thác như Vietsovpetro, PVEP trong năm qua đã đưa được 8 mỏ mới vào khai thác, trong đó có những mỏ đưa vào khai thác trước thời gian tới hơn một tháng như mỏ Sư Tử Nâu; hoặc có mỏ cho sản lượng khai thác vượt dự tính khá nhiều như mỏ Thỏ Trắng, Diamond.
Các đơn vị thăm dò khai thác thực hiện rất có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật để duy trì và nâng cao sản lượng khai thác như ngăn cách nước ở các giếng bị ngập nước; xử lý vùng cận đáy giếng; điều tiết bơm ép nước; xử lý nứt vỉa thủy lực; nâng cao thời gian hoạt động của các phương tiện thiết bị khai thác; khoan đan dày… Những giải pháp này không những giúp hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng năm 2014 mà còn là cơ sở để bảo đảm duy trì và gia tăng sản lượng khai thác cho những năm tiếp theo, góp phần gia tăng hiệu quả khai thác và kéo dài đời hoạt động của mỏ.
Điều đặc biệt là, với tư duy mới, cách làm mới, tập đoàn và các đơn vị đã tìm kiếm, thăm dò ở một số vùng cũ, đã phát hiện ra nhiều mỏ mới có tiềm năng, mà về lý thuyết là hầu như không có khả năng. Điển hình là, Tập đoàn cùng với lãnh đạo PVEP đã nhận lại mỏ Sông Đốc- một mỏ mà phía nước ngoài đã bỏ bởi vì sản lượng quá thấp. Nhưng với trí tuệ và bản lĩnh của những người tìm kiếm, thăm dò, khai thác. PVEP đã tiếp nhận lại mỏ, đồng thời đưa ra nhiều biện pháp để khôi phục các giếng đã hỏng và khoan thêm các giếng mới. Kết quả là mỏ Sông Đốc lại cho sản lượng rất khá và mang lại lợi nhuận không nhỏ cho PVEP. Tương tự, ở giàn Đại Hùng 01, cũng do phía nước ngoài bỏ đi và chúng ta đã mua lại với giá tượng trưng… 1 đôla. Nhưng khi vào tay những người thợ dầu khí Việt Nam thì mỏ Đại Hùng đã sống lại và hiện nay vẫn là một mỏ cho sản lượng dầu khí “đáng nể”.

Lê Kim Liên

Theo cohoigiaothuong.com.vn