Cơ hội giao thương - Một nền quản trị tốt phải dựa trên một thể chế minh bạch, chặt chẽ, linh hoạt. Một thể chế trong đó quyền lợi của cổ đông, kể cả cổ đông nhỏ được đảm bảo và bảo vệ, cũng như số phận của từng thành viên được chăm lo, các thành viên được tự do sáng tạo, được đóng góp nhiều nhất vào giá trị vật chất, tinh thần của doanh nghiệp.
Hội thảo "Đổi mới thể chế quản trị doanh nghiệp- Bài học thực tiễn và giải pháp".


Một nền quản trị tốt phải dựa trên một thể chế minh bạch, chặt chẽ, linh hoạt. Một thể chế trong đó quyền lợi của cổ đông, kể cả cổ đông nhỏ được đảm bảo và bảo vệ, cũng như số phận của từng thành viên được chăm lo, các thành viên được tự do sáng tạo, được đóng góp nhiều nhất vào giá trị vật chất, tinh thần của doanh nghiệp.
Đó là nhận định của TS. Hàn Mạnh Tiến- Chủ tịch Hội Các nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam (VACD) tại Hội thảo "Đổi mới thể chế quản trị doanh nghiệp- Bài học thực tiễn và giải pháp" vừa được tổ chức tại Hà Nội.
Theo TS. Hàn Mạnh Tiến, để doanh nghiệp có thể tồn tại và phát triển bền vững trong một môi trường đầy cạnh tranh và rủi ro, cần phải tạo lập và xây dựng một nền quản trị tốt. Và đạt được điều đó là hoàn toàn không dễ dàng, sẽ có rất nhiều cam go, thử thách.

Tại hội thảo GS.TSKH Nguyễn Quang Thái- Tổng thư ký Hội Khoa học kinh tế Việt Nam, cho rằng, năm 2014, với sự điều hành nhất quán của Chính phủ, nền kinh tế Việt Nam đã có bước khởi sắc, GDP đạt khá. Đặc biệt đã có bước tiến mạnh về đổi mới thể chế, cùng hàng loạt Luật mới về doanh nghiệp, đầu tư, thuế… góp phần cải thiện môi trường đầu tư.

Tuy nhiên, theo GS Nguyễn Quang Thái, tuy kinh tế có tăng trưởng, nhưng chất lượng chưa cao, năng lực cạnh tranh quốc gia chưa được cải thiện nhiều. Đặc biệt, trong bối cảnh Cộng đồng Cộng đồng kinh tế ASEAN (ACE) sẽ hình thành vào tháng 12/2015, thì hiện nay, doanh nghiệp Việt vẫn còn thiếu chuẩn bị hội nhập ASEAN và hội nhập quốc tế nói chung. Hơn 2/3 (khoảng 90%) doanh nghiệp chưa nhận thức được Cộng đồng kinh tế ASEAN (ACE) là gì nên chưa chuẩn bị ứng phó, nhất là quan điểm về tự do dịch chuyển nguồn lực, kể cả người lao động có tay nghề cao.

Bên cạnh đó, yếu tố khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo chưa được chú ý nên khả năng cạnh tranh kém vẫn nặng về gia công “xuất thuê”…Vì vậy GS.TSKH Nguyễn Quang Thái cho rằng, trong năm 2015 và những năm tiếp theo doanh nghiệp cần tự chuẩn bị cải tổ toàn diện (nội bộ, liên kết), chống các rủi ro trong chuyển đổi nhất là khi thực hiện tự do lưu chuyển tài nguyên, vốn, lao động…dễ bị mất thị phần ngay trong nước. Chú trọng đổi mới công nghệ sáng tạo, cải tổ quản trị bên trong doanh nghiệp, tận dụng cơ hội vươn ra thị trường lớn…Cùng với đó, Nhà nước cũng cần đổi mới mạnh mẽ, nhất là tư duy kinh tế để tạo môi trường cải cách, hội nhập sâu rộng với thế giới.

Còn theo ông Trần Bá Trung, Phó Chủ tịch Hội các Nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam, doanh nghiệp Việt Nam năng động nhưng thiếu kiên định, hứng khởi nhanh nhưng chóng bi quan, ngại tính rủi ro, đánh giá tiêu chí không nhất quán, giải quyết khó khăn thiếu đoàn kết. Vì vậy, để có thể hội nhập tốt với khu vực và thế giới, các doanh nghiệp Việt Nam cần phải thay đổi quản trị.

Đổi mới quản trị doanh nghiệp rất khó khăn: tầm nhìn dài hạn và kết cục đổi mới quản trị thường rất khó lường; khó khăn trước mắt rất lớn; yếu tố tầm nhìn, nhiều hệ quả nan giải; cần thời gian lên chiến lược và sách lược; thời gian cho chuyện lớn và chuyện nhỏ… Ông Trung cho rằng, người thực hiện đổi mới quản trị không ai khác đó là người đứng đầu, chủ sở hữu, hệ thống quản lí…của các doanh nghiệp.

Trên thực tế hiện nay, nhiều chủ doanh nghiệp chưa coi trọng công tác đổi mới quản trị để thích ứng với nền kinh tế đang hội nhập ngày càng sâu rộng. hoặc nếu có quan tâm thì lại giao phó công việc nghiên cứu thay đổi quản trị cơ cấp ít trách nhiệm và ít áp lực nhất.
Ông Trần Bá Trung, Phó Chủ tịch Hội các Nhà quản trị doanh nghiệp:

Các chủ doanh nghiệp cần phải nhìn nhận nghiêm túc về vấn đề quản trị, và phải tự gánh trách nhiệm về quản trị, chấp nhận rủi ro của sự thay đổi để có thể đạt được mục tiêu cao hơn.


Lê Kim Liên

Theo cohoigiaothuong.com.vn