Cơ hội giao thương - Trong 5 năm (2010-2015), cùng với công tác chuyên môn, các phong trào thi đua được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) phát động, triển khai đã mang lại hiệu quả thiết thực, trở thành động lực cho phát triển bền vững của từng đơn vị và của cả Tập đoàn.
Phong trào thi đua bảo dưỡng vận hành Nhà máy Lọc dầu Dung Quất làm lợi 6 triệu USD.

Trong 5 năm (2010-2015), cùng với công tác chuyên môn, các phong trào thi đua được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) phát động, triển khai đã mang lại hiệu quả thiết thực, trở thành động lực cho phát triển bền vững của từng đơn vị và của cả Tập đoàn.
Nhiều hình thức thi đua phong phú
Là ngành đặc thù kỹ thuật hiện đại, công nghệ tiên tiến, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có địa bàn hoạt động rộng trên cả đất liền và trên biển, cả trong và ngoài nước, hoạt động dầu khí mang tính quốc tế rất cao, vốn lớn, công nghệ phức tạp, địa bàn thường là vùng sâu, vùng xa khó khăn, làm việc trong môi trường độc hại, nguy hiểm, rủi ro cao; nhiều công ty liên doanh, công ty điều hành chung, tập thể lao động ở đó là tập thể lao động quốc tế, mang nhiều quốc tịch khác nhau.
Với những đặc thù đó, Tập đoàn Dầu khí đã nghiên cứu và chọn các phương án tổ chức phong trào thi đua phù hợp điều kiện cụ thể của từng địa bàn, từng công trình, từng đơn vị. Đặc biệt chú trọng việc giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm, khơi dậy niềm tin, lòng tự hào dân tộc, tự hào về truyền thống của ngành dầu khí, về vai trò của ngành dầu khí đối với đất nước, để từ đó tạo động lực cho người lao động hưởng ứng và tham gia tích cực, tự nguyện vào các phong trào thi đua.
Ông Trần Quang Dũng- Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí cho biết, các phong trào thi đua yêu nước của Tập đoàn được thực hiện thông qua các hoạt động sản xuất kinh doanh, sinh hoạt chính trị, các sự kiện. Qua đó, đã làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức trách nhiệm của CBCNV về công tác thi đua, khen thưởng. Tập đoàn đã chỉ đạo, gắn thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với việc đẩy mạnh phong trào thi đua, phát hiện các tấm gương tập thể, cá nhân tiên tiến trong quần chúng lao động để biểu dương kịp thời, nhất là trên các công trình trọng điểm nhà nước về dầu khí và các dự án trọng điểm của Tập đoàn.
Tập đoàn đã phát động các phong trào thi đua rộng khắp với nhiều hình thức phong phú và thực hiện việc đăng ký các danh hiệu thi đua trong từng năm. Với phương châm“ Đồng tâm hiệp lực, hiện đại hội nhập, phát triển bền vững”, Tập đoàn đã triển khai nhiều phong trào thi đua nổi bật như: “Lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến”, “Việc hôm nay không để ngày mai”, “Về đích trước thời hạn”, “Số ngày đêm thi đua nước rút”, “Thi đua thực hành tiết kiệm chống lãng phí, không có ngày, giờ lao động mất an toàn”; giữ gìn an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, an toàn vệ sinh lao động, xây dựng môi trường “xanh-sạch-đẹp”; Thi đua đóng góp ý tưởng sáng tạo; xây dựng Văn hoá Dầu khí; Thực hiện các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội…
Đối với các công trình trọng điểm của Tập đoàn và các đơn vị, trên cơ sở phát động thi đua của Tổng giám đốc Tập đoàn ngay từ đầu của các năm và tại các công trình, Tập đoàn giao cho Công đoàn và Đoàn Thanh niên Tập đoàn cùng các đơn vị chủ trì, phối hợp tổ chức phát động phong trào thi đua ngay khi khởi công công trình với các nội dung về chất lượng, tiến độ, an toàn; Phát động và thực hiện thi đua theo từng hạng mục công trình hoặc theo đường găng của tiến độ.

Phong trào thi đua đã đưa Công ty Công nghiệp Tàu thủy Dung Quất từ một công ty thua lỗ triền miên, đến nay đã có bước phát triển vượt bậc.
Phong trào thi đua của Tập đoàn phát động luôn được tất cả nhà thầu, người lao động trên công trường, kể cả người Việt Nam và nước ngoài tham gia tích cực; đã có tác dụng mạnh mẽ, thúc đẩy các nhà thầu nhanh chóng hoàn thành các hạng mục công trình, người lao động trên từng công trình luôn có khí thế thi đua, nỗ lực vượt qua những khó khăn về điều kiện môi trường làm việc, sự thiếu thốn cả về vật chất lẫn tinh thần, để nỗ lực quyết tâm đưa công trình về đích đúng tiến độ đảm bảo an toàn chất lượng, tiết kiệm chi phí, hiệu quả của các dự án công trình trọng điểm của Nhà nước và của ngành dầu khí.
Tại Đại hội thi đua yêu nước sắp diễn ra, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam sẽ tôn vinh 16 tập thể tiêu biểu nhất dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua, 40 gương điển hình xuất sắc (tượng trưng cho 40 năm xây dựng và phát triển của Tập đoàn) và 54 gương điển hình tiên tiến (tượng trưng cho 54 năm ngày truyền thống ngành Dầu khí Việt Nam) là những người trực tiếp lao động, sản xuất trong toàn ngành.
Động lực phát triển bền vững
Theo ông Trần Quang Dũng, phong trào thi đua đã mang lại nhiều lợi ích quan trọng cả về hiệu quả kinh tế và những đột phá trong việc ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất kinh doanh.
Trong giai đoạn 2010-2015, toàn Tập đoàn đã có trên 300 đề tài nghiên cứu khoa học; hơn 1.600 sáng kiến, trong đó có 834 sáng kiến, cải tiến kỹ thật, sáng chế được công nhận làm lợi cho ngành dầu khí và đất nước hàng trăm triệu USD và hơn 1.000.000 tỷ đồng. Từ các phong trào thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, trong 5 năm qua, toàn Tập đoàn đã tiết kiệm được hơn 3.000 tỷ đồng.
Nổi bật trong phong trào này là các đơn vị Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro đã có 664 đề tài đăng ký, được công nhận 408 sáng kiến, làm lợi trên 38,29 triệu USD. Tổng Công ty CP Phân bón và Hoá chất Dầu khí có 616 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, làm lợi 149,6 tỷ đồng. Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau có trên 800 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất, làm lợi trên 250 tỷ đồng. Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam có 11 sáng kiến được công nhận, làm lợi trên 36 tỷ đồng.
Tại Tổng công ty Xây lắp Dầu khí (PVC), phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đã mang lại hiệu qủa thiết thực trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, tiết kiệm được hàng chục tỷ đồng. Tại Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) và Viện Dầu khí (VPI), công tác nghiên cứu khoa học- công nghệ trong những năm qua không ngừng được triển khai thực hiện. Nhiểu công trình, đề tài, nhiệm vụ và các giải pháp khoa học- công nghệ đã được ứng dụng ở các lĩnh vực như địa chất, địa vất lý, công nghệ mỏ, khoan, phát triển và khai thác… tiết kiệm và làm lợi hàng trăm triệu USD.
Các phong trào thi đua đã gắn với nhiệm vụ xây dựng trên các công trình trọng điểm, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của các đơn vị, của Tập đoàn, và đã đem lại lợi ích kinh tế cao. Điển hình là phong trào thi đua bảo dưỡng vận hành Nhà máy Lọc dầu Dung Quất đã rút ngắn thời gian bảo dưỡng 2 ngày, làm lợi 6 triệu USD. Phong trào thi đua bảo dưỡng nhà máy Đạm Phú Mỹ, nhà máy điện Nhơn Trạch đã rút ngắn thời gian bảo dưỡng và làm lợi hàng trăm tỷ đồng. Cho đến nay, phong trào thi đua đã và đang đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn tại các công trình, dự án của ngành dầu khí.
Chính từ các phong trào thi đua mà Tập đoàn Dầu khí đã luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh với tổng doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách nhà nước hàng năm tăng cao, đời sống, việc làm và thu nhập của đoàn viên và người lao động luôn được nâng lên rõ rệt. Phong trào thi đua đã thực sự trở thành động lực cho phát triển bền vững của từng đơn vị và của cả Tập đoàn.
Giai đoạn 2015 – 2020, Tập đoàn Dầu khí sẽ đa dạng hóa phong trào thi đua yêu nước gắn với Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tổ chức thi đua sản xuất kinh doanh, xây dựng văn hóa, thương hiệu doanh nghiệp, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thực hiện công tác an sinh xã hội…; xây dựng Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thành một thương hiệu mạnh của đất nước, sánh vai cùng các Tập đoàn kinh tế mạnh trong khu vực và trên thế giới.


Lê Kim Liên

Theo cohoigiaothuong.com.vn

View more random threads: