Cơ hội giao thương - Ngày 27/12/2015 tại TP. Hà Nội, Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) được tôn vinh trong lễ vinh danh “Doanh nghiệp vì người lao động” lần thứ II năm 2015.
Ông Uông Ngọc Hải - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 lên nhận giải thưởng.

Chương trình do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức.
NT2 cùng với 49 doanh nghiệp được lựa chọn trong hơn 1000 doanh nghiệp nộp hồ sơ tham gia. NT2 vinh dự được nhận Bằng khen và Kỷ niệm chương của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam trao tặng.
Trong suốt 8 năm hình thành và phát triển, Ban Lãnh đạo, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 luôn xác định nguồn lực lao động là tài sản quan trọng nhất, tạo ra giá trị cho Công ty và cổ đông.
NT2 luôn nỗ lực không ngừng cải thiện môi trường làm việc, tăng cường công tác đào tạo, xây dựng bộ máy chuyên nghiệp, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của người lao động, xây dựng môi trường văn hóa doanh nghiệp lành mạnh, quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ, hướng tới phát triển bền vững trong quá trình hội nhập và phát triển.


Đường Thương

Theo cohoigiaothuong.com.vn