Cơ hội giao thương - Trung Quốc vừa ra thông báo tạm dừng nhập khẩu các sản phẩm thịt gia súc, gia cầm từ Việt Nam.


Trung Quốc vừa ra thông báo tạm dừng nhập khẩu các sản phẩm thịt gia súc, gia cầm từ Việt Nam.
Trong thông báo số 183/2012 ngày 20/2/2012 của Tổng cục Kiểm nghiệm kiểm dịch và Giám sát chất lượng nhà nước Trung Quốc gửi Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam nêu rõ: Trung Quốc quyết định sẽ tạm dừng dừng nhập khẩu các sản phẩm thịt gia súc, gia cầm từ Việt Nam. Theo đó, chỉ có các quốc gia và khu vực nằm trong “Danh sách cho phép nhập khẩu kiểm nghiệm kiểm dịch các sản phẩm từ thịt” mới được phép xuất khẩu các sản phẩm từ thịt động vật vào nước này.
Thông báo này xuất phát từ sự lo ngại trước tình hình các loại dịch bệnh gia súc, gia cầm của Việt Nam trong thời gian gần đây. Ngay cả các sản phẩm hàng hóa cùng loại của nước thứ ba quá cảnh qua Việt Nam vào Trung Quốc cũng thuộc đối tượng tạm dừng nhập khẩu.

L.K.L

Theo cohoigiaothuong.com.vn