Cơ hội giao thương - Theo quy định mới, các lô hàng thủy sản tươi sống và chưa qua chế biến đều phải có Chứng thư Vệ sinh đi kèm khi nhập khẩu vào thị trường này.


Theo quy định mới, các lô hàng thủy sản tươi sống và chưa qua chế biến đều phải có Chứng thư Vệ sinh đi kèm khi nhập khẩu vào thị trường này.
Cục Thực phẩm và Vệ sinh môi trường Hồng Kông vừa gửi văn bản cho bộ phận Thương vụ – Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Hồng Kông thông báo về việc Hồng Kông đang dự thảo và sẽ áp dụng quy định mới về kiểm soát nhập khẩu (NK) thủy sản. Các lô hàng thủy sản tươi sống và chưa qua chế biến đều phải có Chứng thư Vệ sinh đi kèm khi nhập khẩu vào thị trường này.
Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Việt Nam (Vasep) cho biết, Cục Thực phẩm và Vệ sinh môi trường Hồng Kông vừa gửi văn bản cho bộ phận Thương vụ – Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Hồng Kông thông báo về việc Hồng Kông đang dự thảo và sẽ áp dụng quy định mới về kiểm soát nhập khẩu thủy sản.
Theo đó, các lô hàng thủy sản tươi sống và chưa qua chế biến đều phải có Chứng thư Vệ sinh đi kèm khi nhập khẩu vào thị trường này. Chứng thư Vệ sinh đi kèm lô hàng phải do cơ quan quản lý vệ sinh địa phương nơi xuất xứ lô hàng cấp dựa trên việc áp dụng quy định về kiểm soát sản phẩm thủy sản nhập khẩu của Hồng Kông.
Năm 2011, Việt Nam xuất khẩu sang thị trường này chiếm 1,94% tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam


(Theo CHGT)

Theo cohoigiaothuong.com.vn