Cơ hội giao thương - Ugandalà thành viên của khối Cộng đồng Đông Phi (EAC) với 05 quốc gia thành viên.


Ugandalà thành viên của khối Cộng đồng Đông Phi (EAC) với 05 quốc gia thành viên.
Các thành viên trong khối đã cùng nhau thống nhất áp dụng một biểu thuế suất chung đối với hàng nhập khẩu vào các quốc gia thành viên, theo đó:
- Mức 0%: Áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu nguyên liệu phục vụ sản xuất hàng xuất khẩu, đầu vào phục vụ nông nghiệp, tài sản cố định, một số loại trang thiết bị và thuốc men y tế.
- Mức 10%: Hàng hóa trung gian
- Mức 25%: Hàng thành phẩm
Thuế nhập khẩu của Uganda

Uganda là thành viên của khối Cộng đồng Đông Phi (EAC) với 05
quốc gia thành viên. Các thành viên trong khối đã cùng nhau thống nhất áp
dụng một biểu thuế suất chung đối với hàng nhập khẩu vào các quốc gia
thành viên, theo đó:
- Mức 0%: Áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu nguyên liệu phục vụ sản
xuất hàng xuất khẩu, đầu vào phục vụ nông nghiệp, tài sản cố định, một số
loại trang thiết bị và thuốc men y tế.
- Mức 10%: Hàng hóa trung gian
- Mức 25%: Hàng thành phẩm
Tuy nhiên các quốc gia thành viên được phép áp dụng mức thuế cao hơn
đối với các nhóm hàng hóa được coi là “nhạy cảm”.
Đối với hàng dệt may, biên độ thuế phổ biến từ 0-25%. Tuy nhiên, để bảo
hộ sản xuất trong nước một số mặt hàng dệt may có mức thuế tới 50% do bị
xếp vào nhóm hàng “nhạy cảm”. Chi tiết biểu thuế nhập khẩu của Uganada
đối với hàng dệt may và giày dép như sau:
Biểu thuế Nhập khẩu hàng dệt may và giày dép của Uganda
Nhóm hàng Mã HS Biên độ thuế (%)
Nhóm hàng sợi
-Lụa 5003-5006 0 – 10
-Len 5105-5110 0 – 10
-Bông 5204-5207 10 – 25
-Các loại sợi thực vật khác 5306-5308 10
-Sợi nhân tạo 5401-5406/5501-
5511
0 – 25
Nhóm hàng vải dệt
- Lụa 5007 25
- Len 5111-5113 25
- Bông 5208-5212 * 25 – 50
- Vải dệt từ sợi thực vật 5309-5311 25
- Vải dệt từ sợi nhân tạo 5407-5408/5512-
5516 **
25 – 50
Vải dệt kim 60 25
Vải không dệt 5603 10
Vải công nghiệp 59 0 – 25
Nhóm hàng may mặc 61-62 *** 25 – 50
Nhóm đồ vải dùng trong
phòng ngủ, nhà bếp, phòng
tắm

63 **** 0 – 50 Nhóm hàng Thảm

Giày dép

Các nhóm hàng có ký hiệu * được coi là những mặt hàng nhạy cảm
theo phân loại của EAC và sẽ phải chịu mức thuế rất cao từ 45-50%
- Các nhóm hàng có mã HS là *5208.51.10, 5208.52.10, 5209.51.10,
5211.51.10, 5212.15.10, 5212.25.10 có mức thuế 50%
- Các nhóm hàng có mã HS**5513.41.10, 5514.41.10 có mức thuế
50%
- Các nhóm hàng ***6211.43.10, 6211.49.10 có mức thuế 50%
Các nhóm hàng ****6302.21.00, 6302.31.00, 6302.51.00, 6302.91.00 có
mức thuế 50%; 6305.10.00 có mức thuế 45% hay USD cts 45/bao (tùy theo
giá trị nào cao hơn); Đối với nhóm 63.09 có mức thuế 45% Hay USD
0.30/kg (tùy theo giá trị nào cao hơn)
- Mức thuế VAT hiện nay của Uganda là 18%.
Phạm Thế Cường- Vụ Châu Phi Tây Á Nam Á

Theo cohoigiaothuong.com.vn