Cơ hội giao thương - Ủy ban nông nghiệp Hạ viện Mỹ đã thông qua Đạo luật quản lý mối nguy và cải cách nông nghiệp Liên bang 2012 với 35 phiếu thuận và 11 phiếu chống.


Ủy ban nông nghiệp Hạ viện Mỹ đã thông qua Đạo luật quản lý mối nguy và cải cách nông nghiệp Liên bang 2012 với 35 phiếu thuận và 11 phiếu chống.
Tuy nhiên, Ủy ban này đã không tán thành đề xuất của nghị sỹ Đảng Cộng hòa Vicki Hartzler, bang Missouri về việc bãi bỏ Chương trình thanh tra đối với cá da trơn của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) với 20 phiếu thuận và 25 phiếu chống.
Trước đó, một đề xuất tương tự đã được Thượng viện Mỹ thông qua sau khi hai nghị sỹ là John McCain, bang Arizona và John Kerry, bang Massachusetts trình bày. Chương trình này cũng bị Văn phòng trách nhiệm giải trình Chính phủ Mỹ (GAO) chỉ trích là chồng chéo, tốn kém và không chắc chắn mang lại hiệu quả về an toàn thực phẩm.
Tuy nhiên, trong Ủy ban lại có ý khiến trái chiều. Hạ nghị sĩ Rick Crawford, bang Arizona và thành viên xếp hạng Colin Peterson, bang Minnesota tin tưởng rằng, chương trình này là cần thiết và không chồng chéo bởi trách nhiệm thanh tra cá da trơn chỉ đơn thuần được chuyển từ Cục Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) sang USDA mà thôi.
Bên cạnh đó, cũng có nhiều ý kiến cho rằng, Chương trình thanh tra cá da trơn của USDA chỉ nhằm mục đích chính là ngăn chặn cá tra Việt Nam nhập khẩu vào Mỹ để bảo vệ các nhà sản xuất nội địa. Tuy nhiên, điều này có khả năng gây mâu thuẫn về thương mại.Sao Mai

Theo cohoigiaothuong.com.vn