Cơ hội giao thương - Gần đây, thanh long sản xuất theo phương pháp xông đèn cho lợi nhuận rất cao (400 - 500 triệu đồng/ha); vì vậy người dân đang mở rộng diện tích thanh long. Lo ngại hiện nay là khoảng 80% sản lượng thanh long được tiêu thụ ở thị trường Trung Quốc, trong khi tính rủi ro của thị trường này rất cao.


Gần đây, thanh long sản xuất theo phương pháp xông đèn cho lợi nhuận rất cao (400 - 500 triệu đồng/ha); vì vậy người dân đang mở rộng diện tích thanh long. Lo ngại hiện nay là khoảng 80% sản lượng thanh long được tiêu thụ ở thị trường Trung Quốc, trong khi tính rủi ro của thị trường này rất cao.
Ông Lê Minh Đức, Giám đốc Sở NN-PTNT Long An, cho biết: Long An và Tiền Giang là 2 tỉnh có diện tích thanh long nhiều nhất ở ĐBSCL với hơn 5.000ha. Gần đây, thanh long sản xuất theo phương pháp xông đèn cho lợi nhuận rất cao (400 - 500 triệu đồng/ha); vì vậy người dân đang mở rộng diện tích thanh long. Lo ngại hiện nay là khoảng 80% sản lượng thanh long được tiêu thụ ở thị trường Trung Quốc, trong khi tính rủi ro của thị trường này rất cao.

Do đó, 2 tỉnh vừa thống nhất khuyến cáo nông dân không mở rộng diện tích ào ạt mà tập trung đầu tư nâng cao năng suất, chất lượng, giảm giá thành để tăng sức cạnh tranh và tăng lợi nhuận. Đẩy mạnh mở rộng thị trường xuất khẩu mới cho thanh long, nhằm giảm phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc.

Đối với những hộ trồng thanh long trái vụ xông đèn có diện tích nằm trong quy hoạch sẽ được ngành chức năng cho phép sử dụng điện; nếu nằm ngoài quy hoạch không được sử dụng điện.(Theo SGGP)

Theo cohoigiaothuong.com.vn