Cơ hội giao thương - Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam, ông John Nielsen cho biết, trong năm 2013-2014, Đan Mạch sẽ giải ngân lên tới 100 triệu USD vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) cho Việt Nam.


Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam, ông John Nielsen cho biết, trong năm 2013-2014, Đan Mạch sẽ giải ngân lên tới 100 triệu USD vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) cho Việt Nam.
Toàn bộ số vốn này đều là viện trợ không hoàn lại của Đan Mạch dành cho Việt Nam. Trong đó, Biến đổi khí hậu là lĩnh vực trọng tâm trong hợp tác của Đan Mạch và nhận được số vốn nhiều nhất với 25%, kế đến là lĩnh vực phát triển xanh (20%) và nước sạch – vệ sinh môi trường (15%), số còn lại dành cho các lĩnh vực khác.
Theo Sách Xanh phiên bản 2013 của Phái đoàn Liên minh châu Âu về hợp tác với Việt Nam, Đan Mạch là nhà tài trợ lớn nhất trong các nước thuộc cộng trong năm 2012/2013.
Đại sứ John Nielsen cũng cho biết, Việt Nam hiện đã trở thành nước thu nhập trung bình, quan hệ giữa Việt Nam với các nước trong đó có Đan Mạch đang dần trở thành đối tác hợp tác thay vì đối tác phát triển.
Vì vậy, trong tương lai xa, Đan Mạch sẽ giảm dần viện trợ vốn ODA, đặc biệt là vốn không hoàn lại. Tuy nhiên, trong vài năm trước mắt, Đan Mạch sẽ vẫn tiếp tục duy trì vốn tài trợ cho Việt Nam sau đó mới giảm dần và chuyển sang phát triển quan hệ thương mại.
Nguồn vốn 100 triệu USD sắp tới của Đan Mạch chủ yếu tập trung vào hỗ trợ phát triển những cộng đồng nghèo ở cả ba miền, đặc biệt là tại Đắc Lắc, Đắc Nông, Lao Châu, Điện Biên, Bến Tre và Quảng Nam.
“Chúng tôi tin tưởng rằng, sự hỗ trợ của Đan Mạch sẽ giúp đi đến cải cách theo hướng Xanh cho nền kinh tế, và người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu sẽ được hỗ trợ cho những nỗ lực thích ứng với các thách thức cho biến đổi khí hạu gây ra”, đại sứ John Nielsen nói.


(Theo Đầu tư)

Theo cohoigiaothuong.com.vn